HcaloryHcaloryHcalory

Podmínky služby

Vítejte na www.hcalory.com!
Tyto podmínky služby popisují podmínky platné pro váš přístup a používání webové stránky na adrese www.hcalory.com „web“. Tento dokument je právně závaznou dohodou mezi vámi jako uživatelem (uživateli) webu (označovaného jako „vy“, „váš“, „zákazník“ nebo „uživatel“ dále jen) a entitou www.hcalory.com (odkazoval se na jako „my“, „naše“ nebo „hcalory.com“ dále jen).

1. Aplikace a přijetí podmínek

1.1 Vaše používání stránek a služeb, softwaru a produktů www.hcalory.com (společně jako „služby“) podléhají podmínkám obsaženým v tomto dokumentu, jakož i zásadami ochrany osobních údajů a jakýchkoli jiných pravidlech a zásadách webu, které www.hcalory.com může čas od času publikovat. Tento dokument a taková další pravidla a zásady webu jsou společně označovány níže jako „podmínky“. Přístupem na web nebo pomocí služeb souhlasíte s přijetím a vázáním podmínek. Pokud nepřijmete všechny podmínky, nepoužívejte služby ani web.
1.2 Nesmíte používat služby a nemusíte přijímat podmínky, pokud (a) nemáte zákonný věk (nejméně 16 let) k vytvoření závazné smlouvy s www.hcalory.com nebo (b), nejste povoleni Chcete -li získat jakékoli služby podle zákonů místních zemí / regionů, včetně země / regionu, ve které jste rezidentem, nebo ze kterého používáte služby.
1.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že www.hcalory.com může kdykoli změnit jakékoli podmínky zveřejněním příslušných pozměněných a přepracovaných podmínek na webu. Pokračováním v používání služeb nebo webu souhlasíte s tím, že se na vás vztahují pozměněné podmínky.
1.4 Pokud www.hcalory.com zveřejnil nebo poskytl překlad verze termínů v anglickém jazyce, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro pohodlí a že verze anglického jazyka bude řídit vaše použití služeb nebo webu.
1.5 Můžete být povinni uzavřít samostatnou dohodu, ať už online nebo offline, s www.hcalory.com nebo naší přidruženou společností pro jakoukoli službu („dodatečné dohody“). Pokud existuje konflikt nebo nekonzistence mezi podmínkami a dodatečnou dohodou, má dodatečná dohoda přednost před podmínkami pouze v souvislosti s dotčenou službou.
1.6 Podmínky nesmí být jinak upraveny, s výjimkou písemného úředníka www.hcalory.com.

2. Poskytování služeb

2.1 Musíte se zaregistrovat jako člen na webu, abyste mohli získat přístup a používat některé služby. Dále si www.hcalory.com vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, omezit přístup k určitým službám nebo využívat určité služby (nebo jakékoli funkce v rámci služeb) platit uživateli nebo podléhat jiným podmínkám, které může www.hcalory.com uložit v našem uvážení.
2.2 Některé služby mohou být poskytovány přidruženými společnostmi www.hcalory.com jménem www.hcalory.com.
2.3 Služby (nebo jakékoli funkce v rámci služeb) se mohou lišit v různých regionech a zemích. Není poskytnuta žádná záruka ani zastoupení, že konkrétní služba nebo funkce nebo funkce nebo stejný typ a rozsah služby nebo funkcí a jejich funkcí bude pro uživatele k dispozici. www.hcalory.com může v našem limitu výhradního uvážení zamítnout nebo vytvořit různé úrovně přístupu a využívání jakýchkoli služeb (nebo jakýchkoli funkcí v rámci služeb) s ohledem na různé uživatele.
2.4 www.hcalory.com může spustit, změnit, upgradovat, ukládat podmínky na pozastavení nebo zastavit jakékoli služby (nebo jakékoli funkce v rámci služeb) bez předchozího upozornění, s výjimkou toho, že v případě služby založené na poplatcích nebudou takové změny podstatně podstatně Nepříznivě ovlivňují platící uživatele při užívání této služby.

3. Uživatelé obecně

3.1 Jako podmínka vašeho přístupu k webu nebo používání webu nebo služeb souhlasíte s tím, že při používání webu nebo služeb budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy.
3.2 Souhlasíte s používáním webu nebo služeb výhradně pro své vlastní soukromé a interní účely. Souhlasíte s tím, že (a) Nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, znovu publikovat, prodávat, distribuovat nebo prodávat žádné služby nebo jakékoli informace, text, obrázky, grafiku, videoklipy, zvuk, adresáře, soubory, databáze nebo výpisy atd. K dispozici na webu nebo prostřednictvím webu („Obsah webu“) a (b) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, kompilovat nebo jinak používat jakýkoli obsah webu pro účely provozování firmy, která soutěží s www.hcalory.com, nebo jinak komerčně využívající obsah webu. Systematické vyhledávání obsahu webu z webu k vytvoření nebo kompilaci, přímo nebo nepřímo, je zakázána kolekce, kompilace, databáze nebo adresář (ať už prostřednictvím robotů, pavouků, automatických zařízení nebo manuálních procesů) bez písemného souhlasu www.hcalory.com. Použití jakéhokoli obsahu nebo materiálů na webu za jakýkoli účel není výslovně povolen v termínech zakázáno.
3.3 Musíte si přečíst zásady ochrany osobních údajů www.hcalory.com, které upravují ochranu a používání osobních údajů o uživatelích v držení www.hcalory.com a našich přidružených společností. Přijímáte podmínky zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte s používáním osobních údajů o vás v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
3.4 www.hcalory.com může uživatelům umožnit přístup k obsahu, produktům nebo službám nabízeným třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě Word Link, Banners, kanály nebo jinak), API nebo jinak na web těchto třetích stran. Před použitím webu jste varováni, abyste si přečetli smluvní podmínky a/nebo zásady ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že www.hcalory.com nemá žádnou kontrolu nad webovým serverem těchto třetích stran, takový web nesleduje a nebude za takový web odpovědný ani odpovědný za nikoho nebo jakýkoli obsah, produkty nebo služby poskytnuté dostupné na takový web.
3.5 Souhlasíte s tím, že nebudete podniknout žádnou akci k podkopání integrity počítačových systémů nebo sítí www.hcalory.com a/nebo jiného uživatele, ani získat neoprávněný přístup k těmto počítačovým systémům nebo sítím.
3.6 Souhlasíte s tím, že nebudete podniknout žádnou akci, která by mohla podkopat integritu systému zpětné vazby www.hcalory.com, jako je například ponechání pozitivní zpětné vazby pro sebe pomocí sekundárních členských ID nebo prostřednictvím třetích stran nebo ponecháním neopodstatněné negativní zpětné vazby pro jiného uživatele.
3.7 Zveřejněním nebo zobrazením jakýchkoli informací, obsahu nebo materiálu („obsah uživatele“) na webu nebo poskytnutím jakéhokoli obsahu uživatele HCALORY. Nebo náš zástupce, udělíte neodvolatelné, trvalé, celosvětové, celosvětové, bez licence (prostřednictvím více úrovní) licenci na www.hcalory.com, abyste mohli zobrazit, přenášet, distribuovat, reprodukovat, publikovat, duplikovat, Adapt , upravte, překládejte, vytvářejte derivační práce, například použití jako popis produktu na www.hcalory.com, reklama mimo www.hcalory.com a jinak používejte jakýkoli nebo celý uživatelský obsah v jakékoli formě, médiu nebo technologii, která je nyní známá nebo nyní známá nebo nebo V současné době není známo žádným způsobem a za jakýkoli účel, který může být prospěšný pro provoz webu, poskytování jakýchkoli služeb a/nebo podnikání uživatele. Potvrzujete a zaručujete na www.hcalory.com, že máte všechna práva, pravomoc a pravomoc nezbytnou k udělení výše uvedené licence.

4. Členské účty

4.1 Uživatel musí být na webu zaregistrován pro přístup nebo používání některých služeb (registrovaný uživatel se také označuje jako „člen“ níže). S výjimkou schválení www.hcalory.com může jeden uživatel zaregistrovat pouze jeden členský účet na webu. www.hcalory.com může zrušit nebo ukončit členské účty uživatele, pokud má www.hcalory.com důvody k podezření, že uživatel současně zaregistroval nebo ovládal dva nebo více členských účtů. Dále, www.hcalory.com může z jakéhokoli důvodu odmítnout aplikaci uživatele pro registraci.
4.2 Při registraci na webu bude www.hcalory.com přiřadit účet a vydat ID člena a heslo (posledně jmenované musí při registraci zvolit registrovaný uživatel) každému registrovanému uživateli. Účet může mít webový e-mailový účet s omezeným úložným prostorem pro člen, který může odesílat nebo přijímat e-maily.
4.3 Sada ID člena a hesla je jedinečná pro jeden účet. Každý člen odpovídá výhradně za zachování důvěrnosti a zabezpečení vašeho člena ID a hesla a za všechny činnosti, které se vyskytují na vašem účtu. Žádný člen nesmí sdílet, přiřadit nebo povolit používání vašeho členského účtu, ID nebo hesla jinou osobou mimo vlastní obchodní subjekt člena. Člen souhlasí, že bude okamžitě informovat www.hcalory.com, pokud si dozvíte jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo vašeho účtu nebo jiného porušení zabezpečení vašeho účtu.
4.4 Člen souhlasí s tím, že všechny činnosti, které se vyskytují na vašem účtu (včetně bez omezení, zveřejňování jakékoli informace o společnosti nebo produktu, kliknutím na přijetí dalších dohod nebo pravidel, přihlášení k odběru nebo provedení jakékoli platby za jakékoli služby, odesílání e -mailů pomocí e -mailového účtu nebo odesílání nebo odesílání SMS) bude považován za povolení člena.
4.5 Člen bere na vědomí, že sdílení vašeho účtu u jiných osob nebo umožnění více uživatelů mimo váš obchodní subjekt používat váš účet (společně, „vícenásobné použití“), může způsobit nenapravitelné poškození www.hcalory.com nebo jiných uživatelů webu nebo jiných uživatelů webu . Člen odškodňuje www.hcalory.com, naše přidružené subjekty, ředitele, zaměstnance, agenty a zástupce proti jakékoli ztrátě nebo škodě (včetně, ale nejen na ztrátu zisků), utrpěli v důsledku vícenásobného využití vašeho účtu. Člen rovněž souhlasí s tím, že v případě vícenásobného použití vašeho účtu nebo neúspěchu člena zachování zabezpečení vašeho účtu nebude www.hcalory.com odpovědný za žádnou ztrátu nebo škodu vyplývající z takového porušení a bude mít právo pozastavit pozastavení nebo ukončit účet člena bez odpovědnosti vůči členovi.

5. Přesnost informací o fakturaci a účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou s námi zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu nebo pod stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo přepravní adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit oznámit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka provedena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které se podle našeho jediného rozsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.
Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a termínů vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Obchodní informace

Společnost v Hongkongu: Hong Kong Ting Hui Limited
Adresa: 21/f., Hing Lung Commercial Building, 68-74 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o zpáteční adresu.

Kontaktujte HCALORY

Těšíme se na reagování na váš dotaz do 48 hodin od pracovního dne.
Čas odpovědi: 9:00 - 18:00, od pondělí do pátku (Hongkongské časové pásmo).
E -mail na: hcalory@hcalory.com
Neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota
Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
Není k dispozici dostatek položek. Pouze [max] vlevo, odjet.
Přidat do seznamu přáníProcházejte seznam přáníOdstraňte seznam přání
Nákupní košík

Tvůj vozík je prázdný.

Návrat do obchodu

Přidat poznámku k objednávce Upravte poznámku k objednávce
Přidejte kupón

Přidejte kupón

Kód kupónu bude fungovat na stránce pokladny

čeština

Vyberte svůj jazyk

USD

Vyberte měnu