HcaloryHcaloryHcalory

Warunki usługi

Witamy na www.hcalory.com!
Niniejsze Warunki usług opisują warunki mające zastosowanie do dostępu i korzystania z Witryny www.hcalory.com „Witryna”. Ten dokument jest prawnie wiążącą umową między tobą jako użytkownikiem witryny (zwaną „ty”, „Twój”, „klient” lub „użytkownik” dalej) i encji www.hcalory.com (wspomniany do jako „my”, „nasz” lub „hcalory.com” dalej).

1. Zastosowanie i akceptacja warunków

1.1 Korzystanie z Witryny i www.hcalory.com Usługi, oprogramowanie i produkty (zbiorczo jako „Usługi”) podlegają warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, a także polityce prywatności oraz wszelkim innymi zasadami i zasadami i zasadami strony, którą www.hcalory.com może od czasu do czasu publikować. Ten dokument oraz takie inne zasady i zasady witryny są wspólnie określane poniżej „Warunki”. Uzyskując dostęp do witryny lub korzystając z Usług, zgadzasz się zaakceptować i być związane warunkami. Nie korzystaj z Usług ani Witryny, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków.
1.2 Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować warunków, jeżeli (a) nie jesteś w wieku prawnym (co najmniej 16 lat), aby utworzyć wiążącą umowę z www.hcalory.com lub (b) Aby otrzymać wszelkie usługi zgodnie z prawem lokalnych krajów / regionów, w tym kraj / region, w którym mieszkasz lub z którego korzystasz z Usług.
1.3 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że www.hcalory.com może zmienić dowolne warunki w dowolnym momencie, publikując odpowiednie zmienione i przekształcone warunki w Witrynie. Kontynuując korzystanie z Usług lub Witryny, zgadzasz się, że zmienione warunki będą miały zastosowanie do Ciebie.
1.4 Jeśli www.hcalory.com opublikował lub przedstawił tłumaczenie wersji języka angielskiego, zgadzasz się, że tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie dla wygody i że wersja języka angielskiego będzie zarządzać twoimi użytkami Usług lub Witryny.
1.5 Możesz być zobowiązany do zawarcia osobnej umowy, zarówno online, jak i offline, z www.hcalory.com lub naszym podmiotem stowarzyszonym dla dowolnej usługi („dodatkowe umowy”). Jeżeli istnieje jakikolwiek konflikt lub niespójność między warunkami a dodatkową umową, dodatkowa umowa ma pierwszeństwo przed warunkami wyłącznie w związku z tym dotychczasowym usługi.
1.6 Warunki nie mogą być modyfikowane, z wyjątkiem pisemnego przez upoważnionego oficera www.hcalory.com.

2. świadczenie usług

2.1 Musisz zarejestrować się jako członek w Witrynie, aby uzyskać dostęp i korzystać z niektórych usług. Ponadto www.hcalory.com zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, w celu ograniczenia dostępu do niektórych usług lub korzystania z niektórych usług (lub dowolnych funkcji w Usługach) do płacenia użytkowników lub podlegającym innym warunkom www.hcalory.com może narzucić nasz dyskrecja.
2.2 Niektóre usługi mogą być świadczone przez podmioty stowarzyszone www.hcalory.com w imieniu www.hcalory.com.
2.3 Usługi (lub dowolne funkcje w Usługach) mogą się różnić dla różnych regionów i krajów. Nie podano żadnej gwarancji ani przedstawienia, że ​​dla użytkowników będą dostępne dla użytkowników, że konkretna usługa, funkcja lub jej funkcja lub ten sam typ i zakres usługi lub funkcji i funkcji. www.hcalory.com może w naszym limicie uznania, odmówić lub tworzyć inny poziom dostępu i korzystania z jakichkolwiek usług (lub dowolnych funkcji w Usługach) w odniesieniu do różnych użytkowników.
2.4 www.hcalory.com może uruchomić, zmieniać, aktualizować, nakładać warunki, zawiesić lub zatrzymać jakiekolwiek usługi (lub dowolne funkcje w Usługach) bez uprzedniego powiadomienia, z wyjątkiem tego, że w przypadku usługi opartej na opłacaniu takie zmiany nie będą zasadniczo Wpływ negatywnie wpływa na płacących użytkowników w korzystaniu z tej usługi.

3. Użytkownicy ogólnie

3.1 Jako warunek dostępu do Witryny lub Usług, zgadzasz się, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i przepisów podczas korzystania z Witryny lub Usług.
3.2 Zgadzasz się korzystać z Witryny lub Usług wyłącznie do własnych celów prywatnych i wewnętrznych. Zgadzasz się, że (a) nie będziesz kopiować, odtwarzać, pobierać, publikować, sprzedawać, rozpowszechniać lub odsprzedawać dowolne usługi lub informacje, tekst, obrazy, grafiki, klipy wideo, dźwięki, katalogi, pliki, bazy danych lub listy itp. Dostępne na stronie lub za pośrednictwem witryny („treść strony”) i (b) nie będziesz kopiować, odtwarzać, pobierać, kompiluj ani w inny sposób używać żadnej zawartości witryny w celu prowadzenia firmy, która konkuruje z www.hcalory.com, lub w inny sposób wykorzystywać treść witryny. Systematyczne pobieranie zawartości witryny z witryny w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcja, kompilacja, baza danych lub katalog (za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych lub procesów ręcznych) bez pisemnej zgody z www.hcalory.com jest zabronione. Korzystanie z jakiejkolwiek treści lub materiałów w Witrynie w dowolnym celu, które nie są wyraźnie dozwolone w warunkach jest zabronione.
3.3 Musisz przeczytać politykę prywatności www.hcalory.com, która reguluje ochronę i wykorzystanie danych osobowych o użytkownikach w posiadaniu www.hcalory.com i naszych podmiotów stowarzyszonych. Akceptujesz warunki Polityki prywatności i zgadzasz się na wykorzystanie danych osobowych o Tobie zgodnie z polityką prywatności.
3.4 www.hcalory.com może umożliwić użytkownikom dostęp do treści, produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w formie linku Word, banerów, kanałów lub w inny sposób), interfejs API lub w inny sposób dla strony internetowej takich stron trzecich. Ostrzega się, że przed skorzystaniem z Witryny jest ostrzeżony przed przeczytaniem warunków i/lub zasad dotyczących prywatności. Przyjmujesz do wiadomości, że www.hcalory.com nie ma kontroli nad witryną internetową takich stron trzecich, nie monitoruje takiej witryny internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za nikogo za taką stronę internetową, ani żadnej treści, produktów lub usług udostępnianych Taka strona internetowa.
3.5 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań w celu podważenia integralności systemów komputerowych lub sieci www.hcalory.com i/lub dowolnego innego użytkownika, ani nie uzyskać nieautoryzowanego dostępu do takich systemów lub sieci komputerowych.
3.6 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogą podważyć integralność systemu zwrotnego www.hcalory.com, takiego jak pozostawienie pozytywnych informacji zwrotnych dla siebie za pomocą drugorzędnych identyfikatorów członków lub przez strony trzecie lub pozostawiając bezpodstawne negatywne informacje zwrotne dla innego użytkownika.
3.7, publikując lub wyświetlając wszelkie informacje, treść lub materiały („treść użytkownika”) w Witrynie lub dostarczając dowolną zawartość użytkownika do HCalory. lub nasz przedstawiciela (ów), przyznasz nieodwołalne, wieczne, na całym świecie, bez licencjonowania (za pomocą wielu poziomów) licencji na www.hcalory.com do wyświetlania, transmisji, dystrybucji, reprodukowania, publikowania, duplikatów, dostosowywania, duplikatu, duplikatu, duplikat , Zmodyfikuj, przetłumacz, utwórz prace pochodne, takie jak użycie jako opis produktu na www.hcalory.com, reklama poza www.hcalory.com i w inny sposób użyj dowolnej lub wszystkie treści użytkownika w dowolnej formie, mediach lub technologii znanych lub teraz znanych lub obecnie nie znany w żaden sposób i do jakiegokolwiek celu, który może być korzystny dla działania witryny, świadczenia dowolnych usług i/lub działalności użytkownika. Potwierdzasz i nakazujesz www.hcalory.com, że masz wszystkie prawa, władzę i uprawnienia niezbędne do przyznania powyższej licencji.

4. Konta członków

4.1 Użytkownik musi być zarejestrowany w Witrynie, aby uzyskać dostęp lub korzystać z niektórych usług (zarejestrowany użytkownik jest również nazywany „członkiem” poniżej). Z wyjątkiem zatwierdzenia www.hcalory.com, jeden użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto członka w Witrynie. www.hcalory.com może anulować lub zakończyć konto członka użytkownika, jeśli www.hcalory.com ma powody, by podejrzewać, że użytkownik zarejestrował lub kontrolował dwa lub więcej kont członkowskich. Ponadto www.hcalory.com może odrzucić aplikację użytkownika do rejestracji z dowolnego powodu.
4.2 Po rejestracji w Witrynie www.hcalory.com przypisuje konto i wydać identyfikator członka i hasło (ten ostatni zostanie wybrany przez zarejestrowanego użytkownika podczas rejestracji) każdemu zarejestrowanym użytkownikowi. Konto może mieć internetowe konto e-mail z ograniczonym miejscem do przechowywania, aby członek mógł wysłać lub odbierać wiadomości e-mail.
4.3 Zestaw identyfikatora członka i hasła jest unikalny dla jednego konta. Każdy członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności i bezpieczeństwa identyfikatora członka i hasła oraz za wszystkie działania występujące na twoim koncie. Żaden członek nie może udostępniać, przypisać ani pozwolić na korzystanie z konta członkowskiego, identyfikatora lub hasła przez inną osobę spoza własnego jednostki biznesowej członka. Członek zgadza się natychmiast powiadomić www.hcalory.com, jeśli zdajesz sobie sprawę z jakiegokolwiek nieautoryzowanego użycia hasła lub konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa Twojego konta.
4.4 Członek zgadza się, że wszystkie działania, które występują na twoim koncie (w tym bez ograniczeń, publikowanie informacji o spółce lub produktu, kliknięcie, aby zaakceptować dodatkowe umowy lub zasady, subskrybować lub dokonywać płatności za jakiekolwiek usługi, wysyłając e -maile za pomocą konta e -mail lub wysyłanie SMS) zostanie uznane za autoryzowane przez członka.
4.5 Członek przyznaje, że udostępnianie konta innym osobom lub umożliwienie wielu użytkownikom spoza jednostki biznesowej korzystania z twojego konta (zbiorowo „wielokrotnego użytku”) może spowodować nieodwracalną szkodę www.hcalory.com lub innym użytkownikom witryny . Członek odszkodzi www.hcalory.com, nasi podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, pracownicy, agenci i przedstawiciele wobec wszelkich strat lub szkód (w tym między innymi utraty zysków) doznały w wyniku wielokrotnego korzystania z konta. Członek zgadza się również, że w przypadku wielokrotnego korzystania z konta lub braku utrzymania bezpieczeństwa konta, www.hcalory.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub odszkodowania wynikające z takiego naruszenia i będzie miało prawo do zawieszenia lub wypowiedzieć konto członka bez odpowiedzialności na członka.

5. Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożonego z nami zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupy na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone według tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numeru telefonu w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania rozkazów, aby według naszego jedynego osądu wydawały się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Zgadzasz się podać bieżące, kompletne i dokładne informacje o zakupie i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e -mail oraz numerów kart kredytowych oraz dat wygaśnięcia, abyśmy mogli wypełnić Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Informacje biznesowe

Firma w Hongkongu: Hongkong Ting Hui Limited
Adres: 21/f., Hing Lung Commercial Building, 68-74 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
Należy pamiętać, że nie jest to adres zwrotny.

Skontaktuj się z Hcalory

Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi na Twoje zapytanie w ciągu 48 godzin od dnia roboczego.
Czas odpowiedzi: od 9:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku (strefa czasowa w Hongkongu).
Wyślij email do: hcalory@hcalory.com
Niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwca, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych przedmiotów. Tylko [max] lewy.
Dodaj do listy życzeńPrzeglądaj listę życzeńUsuń listę życzeń
Wózek sklepowy

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu

Dodaj notatkę zamówienia Edytuj Uwaga zamówienia
Dodaj kupon

Dodaj kupon

Kod kuponu będzie działał na stronie kasy

Polski

Wybierz swój język

USD

Wybierz swoją walutę